Pris på kørekort til traktor

Lovpakke

4.300,-

  • Prøvegebyr til staten – 1.000,-
  • Lægeerklæring – ca.  500,-
  • Førstehjælpskursus  – 650,-

Traktorkørekort på Djursland i Rønde

Som noget helt nyt kan Driveteam også hjælpe dig, der skal til at tage traktorkørekort! Det kan være et godt kort at have ved hånden, hvis du drømmer om et ungdomsjob på landet eller hos en entreprenør.

Teoriundervisningen foregår i Rønde på Djursland, en smuttur fra vores øvrige afdelinger i Århus og Randers. Medbring et færdselsrelateret førstehjælpsbevis, som ikke må være over et år gammelt, og en lægeerklæring.

Hvornår skal du have traktorkørekort?

Reglerne for traktorkørekort adskiller sig fra et almindeligt kørekort til bil ved, at du allerede kan tage det, når du fylder 16 år. Har du rundet 18 år, behøver du ikke et traktorkørekort for at køre traktor, såfremt du allerede har kørekort til bil.

Traktorkørekortet giver ret til kørsel med alle slags traktorer, motorredskaber, entreprenørmaskiner osv. Følgende er undtaget: kørsel med truck, kran, læsseredskaber osv., der kræver særligt certifikat, eller marksprøjter med giftige og sundhedsskadelige stoffer.

Forløbet for traktorkørekort

Teori
29 lektioner, som foregår over 9 teoriaftener.

Kørsel
2-4 lektioner efter elevens behov. Du starter på en manøvrebane, hvor du lærer at håndtere traktor og vogn, både forlæns og baglæns, at skifte gear og betjene køretøjet korrekt inden kørsel på vej. Derefter lærer du at køre lovligt og forsvarligt i trafikken. Du kører selv i traktoren, mens kørelæreren kører bag dig med radiokontakt.

Teoriprøven
En måned før du fylder 16 år, kan du komme til teoriprøve. Den foregår mundtligt ved, at den prøvesagkyndige stiller en række spørgsmål, som du skal svare på. Du skal kunne redegøre for traktorens indretning og udstyr, samt hvordan man kontrollerer lovkravene hertil. Du skal også kunne redegøre for anvisninger og regler i trafikken og kunne løse forskellige opgaver på baggrund af disse.

Køreprøven
Du skal være fyldt 16 år, når du kommer til køreprøven. Her skal du over for den prøvesagkyndige kunne redegøre for køretøjets indretning og udstyr samt kunne kontrollere lovkravene hertil. Den prøvesagkyndige vil derefter lede dig rundt i trafikken, hvor du skal kunne betjene køretøjet, udføre forskellige manøvrer og samtidig overholde færdselsreglerne.