Pris på generhverv af kørekort

Teoriweekend inkl. forplejning

2.100,-

  • Prøvegebyr til staten –   1.170,-
  • Kørelektioner  – 600,-
  • Leje af skolevogn til prøve – 600,-

Generhverv kørekort i Århus

Har du brug for hjælp med at generhverve kørekortet? Hvis uheldet er ude, har Driveteam i Århus generhvervelseskurser for dig, der skal aflægge en kontrollerende køreprøve pga. en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten. 

Kurset er også for dig, der skal ombytte et udenlandsk kørekort, som grønlandsk.

Betinget og ubetinget frakendelse af kørekortet

Uanset om frakendelsen er betinget eller ubetinget, generhverver du dit kørekort ved at bestå en kontrollerende prøve (teoriprøve + køreprøve).
En ubetinget frakendelse betyder, at du mister førerretten i en periode på 6 måneder og op, hvorefter du kan tage den kontrollerende prøve. Ved en betinget frakendelse mister du ikke førerretten og må beholde kørekortet, hvis du består den kontrollerende prøve inden for den frist, politiet har fastsat. Du mister dog kortet, hvis du ikke består første gang – men bare rolig: Driveteam har skræddersyet et teoriforløb, som klæder dig godt på. Så godt, at hele 94 % af vores generhvervelseskursister består teoriprøven, mens 100 % består køreprøven.

ANT-kursus

Har du fået frakendt kørekortet på grund af kørsel i påvirket tilstand, skal du gennemføre et ANT-kursus (alkohol, narkotika og trafik).
Hvis frakendelsen er ubetinget, kan du tidligst påbegynde kurset 3 måneder, inden frakendelsen udløber. Er frakendelsen betinget, kan du begynde på første ledige kursus.


Du kan få information om, hvor og hvornår det næste ANT-kursus foregår på: www.antk.dk.

Kørselsforbud for nye bilister

Pris ved kørselsforbud

Pålæg om særlig køreundervisning

8 x 45 min teori + 8 x 45 min kørsel

7.500,-

For alle nye bilister gælder særligt skærpede regler de første 3 år med kørekort. Hvis du overtræder færdselsloven i denne periode, kan du risikere at få kørselsforbud. Ved kørselsforbud skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, som Driveteam, inden du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Undervisningen består af 8 teorilektioner og 8 kørelektioner.


Ved kørselsforbud kan du derfor ikke tage vores weekendkursus!  Kontakt Driveteam for holdstart.

Teori

En gang om måneden tilbyder Driveteam i Århus et koncentreret teorikursus i weekenden. Kurset, der er skræddersyet til at hjælpe dig med at generhverve kørekortet, foregår om fredagen fra 14.00 til 20.00 og igen om lørdagen eller søndagen fra 8.00 til 14.00 på Skanderborgvej 32, 8000 Århus C.


Driveteam sørger for, at der er kaffe på kanden, og serverer mad og drikke begge dage.

Program fredag
14:00Velkomst, gennemgang af kurset og kaffe
14:30Undervisning i færdsel
15.45Pause
16.00Teoriprøver
17.30Pause og spisning (vi sørger for mad og vand)
18.00Undervisning i færdsel
18.45Teoriprøver
20.00Tak for i dag
Program lørdag
08.00Rundstykker og kaffe (køreskolen giver)
08.30Teoriprøver
10.00Undervisning i færdsel
11.30Frokost (vi sørger for en sandwich og vand)
12.15Teoriprøver
14.00Afslutning og evaluering