Download/Links

 
KLAR TIL START  
Dit første kørekort www.borger.dk
Om kørekort til 17-årige www.sikkertrafik.dk
Samtykkeerklæring til 17-årige (Kørekortansøgning) www.fstyr.dk
Samtykkeerklæring til 17-årige (ledsagerblanket) www.fstyr.dk
Overblik Bil-forløb Se her
STOF TIL TEORIPRØVE  
Bedre Bilist (teoriundervisning - online teoriprøver - video mm) www.bedrebilist.dk
Teoriklar (online teoriprøver) www.teoriklar.dk
Vores lille teoribog Download PDF
Færdselstavler Download PDF
FORBEREDELSE TIL GLATBANE  
Køreteknisk anlæg (video) Se video
Øvelser Download PDF
STOF TIL KØREPRØVEN  
Kontrolstof inden køreprøven/Teknisk overhøring (bil) Download PDF
Bil-teknik til den praktiske prøve Se video
Kontrolstof inden køreprøven/Teknisk overhøring (MC) Download PDF
MC-teknik til den praktiske prøve Se video
Kontrolstof inden køreprøven/Teknisk overhøring (trailer) Download PDF
Trailer-teknik til den praktiske prøve Se video
Fejlkatalog Download PDF
GOD LÆSNING  
Rådet for sikker trafik www.sikkertrafik.dk
Færdselsloven www.retsinformation.dk
Hvad giver klip i kørekortet? www.sikkertrafik.dk
Fart - Hvor hurtigt må du køre? www.sikkertrafik.dk