Download/Links

 
KLAR TIL START  
Dit første kørekort www.borger.dk
Om kørekort til 17-årige www.sikkertrafik.dk
Samtykkeerklæring til 17-årige (Kørekortansøgning) www.fstyr.dk
Samtykkeerklæring til 17-årige (ledsagerblanket) www.fstyr.dk
Overblik Bil-forløb (9 uger) Se her
STOF TIL TEORIPRØVE  
Bedre Bilist (teoriundervisning - online teoriprøver - video mm) www.bedrebilist.dk
Vores lille teoribog Download PDF
Færdselstavler Download PDF
FORBEREDELSE TIL GLATBANE  
Køreteknisk anlæg (video) Se video
Øvelser Download PDF
STOF TIL KØREPRØVEN  
Kontrolstof inden køreprøven/Teknisk overhøring (bil) Download PDF
Bilteknik til den praktiske prøve Se video
Fejlkatalog Download PDF
GOD LÆSNING  
Rådet for sikker trafik www.sikkertrafik.dk
Færdselsloven www.retsinformation.dk
Hvad giver klip i kørekortet? www.sikkertrafik.dk
Fart - Hvor hurtigt må du køre? www.sikkertrafik.dk