Klar til køreprøven


Køreprøven afholdes af politiet og indeholder:

  • Teoriprøve
  • Køreprøve
Teoriprøve
Teoriprøven foregår hos politiet og består af 25 billeder af forskellige scenarier, som du kan komme ud for som fører af en bil. Du får at vide, hvor hurtigt du kører, eller hvor du skal hen. Og så skal du svare på nogle spørgsmål. Det kan være: Hvordan vil du fortsætte? Hvad skal du være særligt opmærksom på? Du kan svare enten ”ja” eller ”nej” på hvert af spørgsmålene.
Du må have fejl i op til fem billeder for at bestå teoriprøven.
Forberedelse til teoriprøven
Vores lille teoribog
 
Køreprøve
Når du har bestået din teoriprøve bestiller din kørelærer en køreprøve til dig hos en prøvesagkyndig. Køreprøven tager cirka 45 minutter. Inden I kører spørger den prøvesagkyndige dig om nogle tekniske spørgsmål om bilen. Derefter kører I rundt i cirka en halv time. Når I er tilbage, vil han fortælle dig, om du er bestået, eller om du er dumpet. Hvis du er bestået, vil du få udskrevet et midlertidigt førerbevis med det samme. Og så kan du køre bil selv.
Forberedelse til køreprøven
Kontrolstof (PDF)

Bilteknik (video)