Før start

 

HUSK

- 3 STEP inden du starter til kørekort-
 STEP 1 

BOOKING - MANØVREBANE
-Book inden 24 timer for at bekræfte din plads!
-Du er afsted i ca. 6 timer
-Skal ligge mellem teori 1 og 3
-Book ikke en dag hvor der er teori!

 

KØREPRØVEBOOKING
-Følg dit forløb fra start til slut.
-Er du under 18 år, skal dine forældre godkende via e-boks!
(De får besked efter din Nem-ID underskrift)
-Samtykkeerklæring kan også udskrives her.
-Vælg at ansøgning skal behandles i "Aarhus kommune".
 

 STEP 2 


LÆGEATTEST

-Ved egen læge i Århus kommune tilbydes
online digital lægeattest.

-Udfyld lægeattesten online,
og book efterfølgende tid ved din læge.
-(Gebyr opkræves af lægen)

 STEP 3 

GODKENDELSE - ANSØGNING
Medbring til første teoriundervisning:
-Ansøgning (P23) - printes fra køreprøvebooking
-Samtykkeerklæring (under 18 år), hvis ikke digital
-Lægeattest i lukket kuvert (hvis ikke digital)
-Pasfoto
---
LÆGEATTEST MED ANMÆRKNINGER!!

Er der anmærkninger i lægeattesten
(sukkersyge, besvimelse, medicin, diagnoser..)
sender Borgerservice den til embedslægen, hvor
ventetiden er op til 12 uger!
Du kan med fordel selv aflevere ovenstående
dokumenter hos Borgerservice (DOKK1),
inden du starter hos os.
(Borgerservice tager pasfoto mod gebyr)
 
FØRSTEHJÆLP

-Færdselsrelateret førstehjælpskursus skal være gennemført før køreprøve kan bestilles.
Der kan være ventetid, så book i god tid!
Udbydes ved fx. AOF, FOF og Røde Kors i Århus.
(Ikke nødvendigt inden du starter til kørekort)
-Driveteam tilbyder også kurset i egne lokaler.

SÅ ER DU KLAR!