Før start

 

HUSK

- 3 STEP inden du starter til kørekort -
 STEP 1 
 
KØREPRØVEBOOKING
-Følg dit forløb fra start til slut.
-Er du under 18 år, skal dine forældre godkende via e-boks!
(De får besked efter din Nem-ID underskrift)
-Samtykkeerklæring kan også udskrives her.
-Vælg at ansøgning skal behandles i "Aarhus kommune".
 

 STEP 2 


LÆGEATTEST

-Ved egen læge i Århus kommune tilbydes
online digital lægeattest.

-Udfyld lægeattesten online,
og book efterfølgende tid ved din læge.
-(Gebyr opkræves af lægen)

 STEP 3 

GODKENDELSE - ANSØGNING
Medbring flg. til Borgerservice (DOKK1):
-Ansøgning (P23) - printes fra køreprøvebooking
-Samtykkeerklæring (hvis ikke digital)
-Lægeattest i lukket kuvert (hvis ikke digital)
-Pasfoto
(Borgerservice tager også pasfoto mod gebyr)
---
LÆGEATTEST MED ANMÆRKNINGER!!

Er der anmærkninger i lægeattesten
(sukkersyge, besvimelse, medicin, diagnoser..)
sender Borgerservice den til embedslægen, hvor
ventetiden er op til 12 uger!
 
Inden holdstart sendes SMS med link
til booking af manøvrebane!
FØRSTEHJÆLP

-Færdselsrelateret førstehjælpskursus skal være gennemført før køreprøve kan bestilles.
Der kan være ventetid, så book i god tid!
Udbydes ved fx. AOF, FOF og Røde Kors i Århus.
(Ikke nødvendigt inden du starter til kørekort)
-Driveteam tilbyder også kurset i egne lokaler.

SÅ ER DU KLAR!